تبلیغات
درخت علم - انرژی
انرژی چیست؟
انرژی توانایی و قابلیت انجام دادن كار از سوی انسانها و یا سایر اشیاء و اجسام است به انرژی كار مایه نیز گفته می‎شود.
انواع انرژی :
1-جنبشی
2- پتانسیل 

تعریف جنبشی
انرژی جنبشی یکی از صورتهای انرژی است که جسم بخاطر حرکت دارا می باشد. انرژی جنبشی یک جسم با جرم جسم و مجذور سرعت رابطه مستقیم دارد.

فرمول انرژی جنبشی:
  


انرژی پتانسیل : 
انرژی موجود در مواد شیمیایی ( مواد غذایی و سوخت ها ) که برای آزاد شدن نیاز

 به واکنش شیمیایی بینِ-مولکولی دارند.  مانند: 1. سوخت (بنزین) درون باک اتومبیل 

که انرژی شیمیایی را به انرژی جنبشی تبدیل می نمایدفرمول انرژی پتانسیل :
u = mgh

انواع انرژی پتانسیل

  • انرژی پتانسیل شیمیایی
  • انرژی پتانسیل الکتریکی
  • انرژی پتانسیل گرانشی


برچسب ها: فیزیک،

تاریخ : شنبه 26 بهمن 1392 | 11:20 ب.ظ | نویسنده : علیرضا کاظمی فرد | نظرات


  • زیبا مد | سبزک | تبلیغات متنی
  • ابزار هدایت به بالای صفحه

    پشتیبانی