تبلیغات
درخت علم - قسمت های دستگاه تنفس


جریان هوا در شش ها: کیسه های هوایی ششها دیواره ای بسیار نازکی دارند این دیواره ها فقط از یک لایه سلول پهن و نازک تشکیل شده است. 


در اطراف هر کیسه هوایی مویرگ وجود دارد.


به هنگام دم اکسیژنی که وارد کیسه هوایی می شود در رطوبت کیسه های هوایی حل می شود و طبق پدیده ی انتشار از دیواره ی نازک کیسه هوایی و مویرگ عبور می کند و وارد خون می شود. علت تبادل گازهای تنفسی در جداره کیسه هوایی و مویرگ تفاوت در مقدار آنها و پدیده انتشار است.


اندازه گیری حجم هوای شش ها ( ذخیره بازدمی)


برچسب ها: زیست،

تاریخ : سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 | 01:14 ب.ظ | نویسنده : علیرضا کاظمی فرد | نظرات


  • زیبا مد | سبزک | تبلیغات متنی
  • ابزار هدایت به بالای صفحه

    پشتیبانی