تبلیغات
درخت علم - امتحان

برنامه امتحانی ترم اول دبیرستان استعدادهای درخشان علامه حلی (دوره اول) سال

تحصیلی 93-92

پایه سوم

پایه هفتم

تاریخ

روز

جغرافی

===

8/10/92

یک شنبه

حرفه وفن

===

9/10/92

دوشنبه

ریاضی

ریاضی

14/10/92

شنبه

قرآن

قرآن

15/10/92

یکشنبه

===

===

16/10/92

دوشنبه

فیزیک

فیزیک

17/10/92

سه شنبه

پیام آسمانی

مطالعات اجتماعی

18/10/92

چهارشنبه

زیست وزمین

زیست وزمین

21/10/92

شنبه

املاو انشا

املاو انشا

22/10/92

یکشنبه

اجتماعی

===

23/10/92

دوشنبه

زبان

شیمی

24/10/92

سه شنبه

عربی

عربی

25/10/92

چهارشنبه

تاریخ

زبان

28/10/92

شنبه

===

===

29/10/92

یکشنبه

شیمی

پیام آسمانی

30/10/92

دوشنبه

دفاعی

===

1/11/92

سه شنبه

 

   • زیبا مد | سبزک | تبلیغات متنی
  • ابزار هدایت به بالای صفحه

    پشتیبانی